Aşılama Yöntemi mi Tüp Bebek Tedavisi mi?

Aşılama yöntemi, tüp bebek tedavisinden önce döllenmenin denenmesi amacıyla baba adayından alınan sağlıklı sperm hücrelerinin anne rahminin içerisine yerleştirilmesi şeklinde gerçekleştirilirken; tüp bebek işlemi, anneden toplanan yumurtalar ile babadan alınan spermlerin laboratuarda bir araya getirilmesi esasına dayanmaktadır. Hiçbir sağlık problemi olmayan ve kısırlık sebebinin tanımlanamadığı durumlarda, çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerde öncelikle aşılama yöntemine başvurulmaktadır. Ülkemizdeki sağlık mevzuatları da tüp bebek tedavisi işlemine başlanmadan önce iki kez aşılama yönteminin denenmesini öngörmektedir.

Aşılama Ve Tüp Bebek Arasındaki Farklar

Aşılama; erkekten alınan sperm hücrelerinin kaliteli, hızlı ve ileri hareket edenlerinin laboratuar ortamında seçilmesiyle, yumurtlama dönemi öncesindeki annenin rahmine bırakılması şeklinde uygulanan bir üreme yöntemidir. Tüp bebek yönteminde ise babadan sperm hücreleri almakla beraber anne adayından da küçük bir operasyonla yumurta alınır. Döllendirme ve embriyo geliştirme işlemleri, laboratuar ortamında yapıldıktan sonra embriyonun, tekrar anne rahmine yerleştirilmesi şeklinde gerçekleştirilir. Aşılama işlemi; tüp bebek tedavisine yönlendirilmeden önce başvuran çiftlere, önerilen bir aşama veya yardımcı bir üreme yöntemi olarak da düşünülebilir. Aşılama yöntemi, tüp bebek tedavisi gibi maliyetli olmayan ve daha kolay uygulanabilir bir metot olması sebebiyle de öncelikle tercih edilmektedir. Aşılama için tüp bebek tedavisi gibi uzun ve yorucu bir süreç gerekmez ve hastaya uygulandığı gün, işlem tamamlanmış olur.

Aşılama İşlemi için Gereken Şartlar

Aşılama işlemi uygulanmadan önce çiftlerin, doğal yollarla çocuk sahibi olması için 1 sene boyunca beklemesi gerekmektedir. Çiftler, düzenli bir cinsel hayata sahipse ve herhangi bir korunma yöntemine de başvurmadıkları halde gebelik gerçekleşmiyorsa durum tespiti için bir uzmana görünmelidirler.
Aşılama yöntemi, doğal yollarla gebe kalamayan her çift için uygun değildir. İşlemin uygulanması için öncelikle erkekte sperm hücresi ve kadında yumurta üretiminin bulunması şarttır. Ayrıca çiftlerde herhangi bir hormonal problem de olmamalıdır. Aşılama işlemi uygulanmadan önce anne ve baba adayına gerekli test ve tetkikler yapılmaktadır. Çıkan sonuçlara göre çiftin aşılama yöntemi için uygun olup olmadığına karar verilir. Anne ya da baba adayında, üremeyle ilgili ciddi sorunlar varsa ise tüp bebek tedavisine yönlendirilmektedir.

Kimler Aşılama Tedavisi Görebilir?

Aşılama tedavisi uygulanacak kadınlarda, gebe kalmasına engel olan; hormanal problemler, yumurta ve rahim bozuklukları olmamalıdır. Tedavi uygulanacak kadınlarda, sorun varsa yumurtalıkların uyarılması için çeşitli ilaçlar kullanılabilir. Bununla beraber; hastanın yumurtaları, istenilen sayı ve olgunluğa ulaşmışsa, yumurta çatlatma iğnesi de tatbik edilebilir. Bu işlemler sonrasında aşılama tedavisi uygulanır. Fakat kadın hastaların tüplerinde tıkanıklıklar varsa ya da şiddetli kısırlık varsa bu durumda tüp bebek tedavisine yönlendirilmektedir.
Aşılama tedavisi için erkeklerden, yeterli sayıda ve iyi kalitede sperm hücresi alınması gerekmektedir. Bu nedenle erkek hastalara, tedaviye başlanmadan önce sperm analizi yapılır ve analiz sonucuyla da herhangi bir problemin olup olmadığı tespit edilir. Analiz sonuçlarında baba adayının sperm kalitesi ve sayısında herhangi bir sorun bulunmadığı takdirde aşılama tedavisine başlanır. Erkek hastada, Azospermi rahatsızlığı varsa aşılama tedavisi tercih edilmez.

Aşılama İşlemi Nasıl Yapılır?

Aşılama işlemi; oldukça kısa sürede, anne adayında herhangi bir ağrı ve acı hissedilmeden uygulanan bir yöntemdir. Uygulama yapılacak kadın hasta, vajinal muayene pozisyonuna alınır. Babadan alınana spermler, annenin rahmine gelişmiş enjektör yardımıyla birkaç saniye içinde yerleştirilir. Böylelikle aşılama operasyonu tamamlanmış olur. Anne adayının işlemden sonra 20 dakika dinlenmesi yeterlidir. Hastanede gözetim altında kalmasına gerek yoktur ve aynı gün evine gidebilir.