Cerrahi Yolla Nasıl Sperm Elde Edilir?

Cerrahi yolla nasıl sperm elde edilir?

Tüp bebek tedavisinde PESA, PTSA, TESE, ve MİKROTESE cerrahi uygulamalarda yaygın olarak kullanılır. Fakat bunlardan en az zarar yöntem MİKROTESE’dir.

Menide sperm hücresi olmayan kişilere uygulanan birçok cerrahi yöntem vardır. Bunlardan bazıları PESA (Perkutan Epididimal Sperm Aspirasyonu), PTSA( Perkutan Testiküler Sperm Aspirasyonu), TESE ( Testiküler Sperm Ekstraksiyonu) ve MİKROTESE (Mikroskop altında testiküler sperm ekstraksiyonu)’dir. Bu yöntemlerle canlı sperm elde edilemeyeceği gibi enfeksiyon,  kanama gibi birçok riskleri olabilir.

Yaygın yöntemler; PESA, PTSA, TESE, MİKROTESE

PESA, epididimislerden iğne ile spermler çekilerek yapılan yöntemdir. Bu işlemde testis torbası (skrotum) kesilmez. Erkek kordonlarında tıkanıklığın olduğu hastalarda uygulanır. Bu yöntemle sperm elde edilemezse testisten sperm elde etme yöntemlerine başvurulur.

Yaygın olarak kullanılan bir diğer yöntem,  PTSA’dır. Testislerin bulunduğu kese açılmadan ciltten batırılan bir iğne testisten örnek alınarak uygulanır.

Testis kesesi bir kesi ile açılır ve testisten küçük doku parçaları alınarak sperm aranır. Bu yöntem ise TESE olarak adlandırılır.

Testis dokusuna en az zarar veren yöntem: MİKROTESE

Bu yöntem anestezi altında yapılan ağrısız bir işlemdir. Mikroskop altında her iki testisin en az 4 farklı noktasından doku örneği alınır. Alınan doku örnekleri bir seri işlemden geçirilerek, canlı sperm hücreleri ayrılır. Bu hücreler mikroenjeksiyon işleminde kullanılır.

MİKROTESE işlemi, testis biyopsisinden farklıdır. Biyopside testisin tek bir bölgesinde örnek alınır. Ancak testisin diğer bölgelerinde sperm üretimi olabilir. Bu nedenle testis biyopsi sonucu sperm hücresine rastlanamayan bireylerde TESE ile sperm hücresi elde edilir.