Gebelikte Tiroid Bozukluğu

Tiroid bozukluğu, kadınlarda gebelikten önce ortaya çıkmış olabildiği gibi gebelik sırasında da gelişebilen metabolizma sistemini etkileyen bir rahatsızlıktır. Tiroid hastalıklarının belirtileri, hamilelikte yaşanan belirtilerle çok benzer olduğu için kolay ayırt edilemez. Bu nedenle hem annenin hem de bebeğin sağlığının olumsuz etkilenmemesi için tiroid hormonlarının seviyesi takip edilmelidir.

Tiroid Hormonlarının Takibi

Tiroid bezi, vücudun enerjiyi kullanması ve depolamasıyla ilişkili olan ve triodotironin (T3) ve tiroksin (T4) adlı iki adet hormon üretmektedir. Bu hormonlar ise vücut metabolizmasının hızını belirlemektedir. Bu iki hormon, beyindeki hipofiz bezinin ürettiği TSH hormonu aracılığıyla tiroid bezinde üretilmektedirler.
Kadınlarda gebelik sürecinin sağlıklı bir şekilde geçmesi için tiroid hormonu seviyelerinin uygun düzeyde olması gerekmektedir. Tiroid bozukluğunun belirtileri ile çarpıntı, halsizlik, iştahsızlık, bulantı, kusma gibi gebelik belirtileri karıştırılabilmektedir. Bu nedenle anne ve bebeğin sağlığını riske atmamak için tiroid hastalığı olsun veya olmasın tüm hamile kadınların hormon seviyelerinin takibe alınması büyük önem taşımaktadır.
Gebelikte tiroid bozukluğunun tespiti veya kontrolü için, tiroid fonksiyon testleri olarak adlandırılan TSH, T3 ve T4 hormonlarının serbest formlarının kan analizleri istenmektedir. TSH hormonunun, gebelik hormonu (hCG) ile benzerliği nedeniyle hamilelikte, TSH düzeyinde azalma görülmektedir. Ayrıca erken gebelik evrelerinde serbest T4 hormonu ise en yüksek düzeyde gözlemlenebilir.
Anne karnındaki bebeğin; tiroid hormon seviyesi, gebeliğin ilk üçüncü aylık evresinin sonuna kadar anneye bağımlı olarak gelişir. Annenin tiroid hormon düzeyleri, bebeğin anne karnında sağlıklı büyümesini ve beyin fonksiyonlarının gelişmesi açısından çok büyük önem taşımaktadır.

Gebelikte Hipertiroidi ve Hipotiroidi Rahatsızlıkları

Hipertiroidi; tiroid bezinin fazla çalışmasıyla, tiroid hormonlarının çok salgılanması sonucu ortaya çıkan tiroid hastalığıdır. Hastanın; kan tahlil sonuçlarında TSH hormonunun düşük, serbest T4 ve T3 hormonlarının ise yüksek seviyelerde olduğu gözlemlenir.
Gebelikte hipertiroidi durumu olan kadınlarda; gebelikle ilgili olarak yüksek tansiyon, kalp ritimlerinde bozukluk, anemi ve enfeksiyon gibi bozukluklara neden olmaktadır. Bebekte ise erken doğum, ölü doğum, anne karnında gelişme geriliği gibi sorunlara yol açmaktadır.
Hipotiroidi ise tam tersi olarak tiroid bezinin az çalışmasıyla tiroid hormonlarının az salgılanması sonucu ortaya çıkan tiroid yetmezliğidir. Hastanın; kan analiz sonuçlarında TSH hormonunun yüksek, serbest T4 ve T3 hormonlarının ise düşük seviyelerde olduğu gözlemlenir.
Gebelikte hipotiroidi durumu olan kadınlar ise; gebelikle ilgili daha ciddi sorunlarla karşılaşabilir. Bunların en ciddisi ise bebeğin doğuştan hipotiroidi hastası olması ve zeka geriliği-bilişsel fonksiyon bozuklukları gibi riskler taşımasıdır. Bunların dışında doğum sonrasında kanama riski, gebelik zehirlenmesi gibi diğer sorunlara yol açmaktadır.

Gebelikte Tiroid Bozukluğu Riski Taşıyanlar

  • Tip 1 Diyabet hastaları
  • Kısırlık tedavisi görmüş kadınlar
  • Kansızlık, kanda sodyum oranı düşük olanlar, yüksek kolestrollü olanlar
  • Geçmişte Tiroid ameliyatı geçirenler
  • Aile fertlerinde Tiroid hastalığı olanlar
  • Geçmişte ölü doğum ve düşük yapmış kadınlar
  • Boyun ve baş bölgesinden daha önce ışın tedavisi almış kadınlar