HLA-G Nedir?

Yardımcı üreme yöntemi tüp bebek tedavisinde, embriyo transferi gerçekleşmeden önce embriyolar seçilmektedir. Seçilen embriyoların ise kaliteli, sağlıklı ve genetik sorun olmaması göz önünde bulundurulmaktadır.

Tüp bebek tedavisinde embriyo transferinde embriyoların şekilsel özellikleri ve bölünme hızlarından yararlanılmaktadır. 5. ya da 6. güne kadar bekletilen embriyolar kültür ortamında bekletilmektedir, gelişim düzeyi en iyi olan embriyo ve genetik incelemeler ardından en normal olan embriyolar seçimlerde kullanılabilmektedir. Bunların dışında HLA-G salgılayan embriyolar da transfer için seçilecek embriyolara önemli derece de etki etmektedir.

HLA-G Nedir?

HLA-G, tüp bebek tedavisi için oluşturulan embriyolar tarafından salgılanmaktadır. Salgılanan HLA-G, embriyonun anne adayının bağışıklık sistemi tarafından reddedilmesini önlemekte ve dolayısıyla da embriyonun anne adayı rahmine tutunmasını sağlamaktadır. HLA-G ölçümü yapılan embriyolar bilimsel çalışmalar ile tespit edilmekte ve hangi embriyonun rahim içine yerleştirilmesi gerektiği kanısını ortaya koyar. HLA-G için yapılan bir takım çalışmalar embriyonun salgıladığı bu yapıyı gebelik oranını daha yüksek tuttuğu tespit edilmiştir.

Henüz yeterli derecede bir bilgiye varılmasa da teorik olarak HLA-G’nin embriyo seçiminde önemli ve iyi bir kriter olduğuna varılmıştır. Bu konu hakkında yapılan çalışmalarda HLA-G salgılayan embriyolar ve salgılamayan embriyolar karşılaştırılmış ve HLA-G salgılayan embriyoların gebelik oranlarını salgılamayanlara göre daha yüksek tutuğu kanısına varılmıştır. Fakat embriyo transferinde HLA-G salgılayan embriyo ve salgılamayan embriyo birlikte transfer edilmektedir ve gebeliğin oluşumuna hangisinin etki ettiği bilinmemektedir. Bunun tespiti için ise anne adayına yalnızca 1 embriyo transfer edilmeli ve HLA-G salgılayan embriyo ile salgılamayan embriyo grubu karşılaştırılmalıdır.