Tüp Bebek Tedavisinde Genetik Tarama Yöntemi

Tüp bebek tedavisinde genetik tarama yöntemi konusunda uzmanlar, genetik tanı yöntemlerinin, başarı şansını oldukça fazla artırdığını, klinik gebelik oranını yükselttiğini, gebeliğin düşük ile sonuçlanma riskinin azaldığını da belirtmektedir.

Tüp bebek ile elde edilmiş embriyolarda yapılmış olan genetik incelemelerle, doğacak bebekteki yapısal ve sayısal kromozom bozuklukların ve talasemi ve kistik fibrozis gibi tek gen hastalıkları belirlenebiliyor.

Uzmanlar, genetik tanı yöntemlerinin, tüp bebek uygulamasının başarı şansını oldukça fazla artırdığını, klinik gebelik oranını yükselttiğini, gebeliğin düşük ile sonuçlanma riskinin azaldığını, gebeliğin tıbbi sonlandırma gerekliliğini düşürdüğünü, tekrarlayan başarısız tüp bebek denemelerinin getirdiği mali yük ve psikolojik baskıyı azalttığını ifade ediyor.

Bu yöntemle, doğacak bebekteki sayısal ve yapısal kromozom bozukluklarla talasemi ve kistik fibrozis gibi tek gen hastalıklarının tanısının konulabildiğini ifade eden Ecemiş, bu işlem sırasında sağlıklı embriyoların, anne adayına transfer edilerek sağlıklı bebeklerin dünyaya getirildiğini söyledi.

TEK GEN HASTALIĞI RİSKİ TAŞIYAN EŞLERE UYGULANIYOR

PGT testinin kimlere yapılabileceği hakkında bilgi veren Ecemiş’in verdiği bilgiye göre, test 35 yaş ve üzeri yaştaki anne adaylarına, iki veya daha çok tüp bebek uygulanmasına rağmen gebelik elde edilememiş çiftlere, tekrarlayan erken gebelik kayıpları (düşükleri)olan çiftlere, dengeli translokasyon taşıyıcısı çiftlere uygulanabiliyor.

Bunun dışında test, ailevi Akdeniz anemisi, Orak hücre anemisi gibi tanısı mümkün olan bazı tek gen hastalıkları yönünden risk taşıyan eşlere, önceki gebeliklerden genetik hastalıklı bir çocuk sahibi olan çiftlere, kromozom bozukluğu gebelik öyküsü olan annelere ve testikuler sperm kullanımı (TESE) olgularında yapılıyor.

GEBELİĞİN DÜŞÜK İLE SONUÇLANMA RİSKİNİ AZALTIYOR

PGT testi ile yapılan uygulamalar, gebelikte önemli avantajlar getiriyor. Yöntemin uygulanmasıyla elde edilen avantajlar şöyle:
-PGT, tüp bebek uygulamasının başarı şansını artırıyor,
-Klinik gebelik oranını yükseltiyor,
-Gebeliğin düşük ile sonuçlanma riski azalıyor,
-Gebeliğin tıbbi sonlandırma gerekliliği düşüyor,
-Tekrarlayan başarısız IVF (tüp bebek) denemelerinin getirdiği mali yük ve psikolojik baskı azalıyor.

GENETİK TANININ GELDİĞİ SON NOKTA ’24 SURE’ TEKNİĞİ

Genetik tanıda sayısal kromozomal bozukluk taramalarında da önemli gelişmeler yaşanıyor.

Bugüne kadar 6 ile 8 kromozomun incelenebildiği anöploidi sayısal kromozomal bozukluk taramaları, yerini 24 kromozomun taranabildiği “array cgh” teknolojisine bırakıyor.

“24 sure”nin, 24 kromozomun aynı anda incelenmesine olanak sağlayan yeni bir anöploidi tarama yöntemi olara gösteriliyor. Yapılan çalışmalar, 24 sure sistemi ile kromozomal anomalilerin yüzde 89 güvenilirlik oranı ile belirlenebildiğini ortaya koyuyor.

24 sure teknolojisi ile gebelik oranlarının artırılması, düşüklerin azaltılması ve tek embriyo transferi ile çoklu doğumların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

PGS’de 24 kromozom teknolojisi kullanıldığında gebelik oranları 2 kat artıyor.

24 kromozom taranarak uygulanan PGS ile implantasyon oranlarının arttırılması ve transfer edilecek embriyoların  daha ayrıntılı eliminasyonu neticesinde tek embriyo transferi ile çoğul gebeliklerin de önlenmesi hedefleniyor.