Tüp Bebek Tedavisinde Yumurta Rezervinin Rolü

Tüp bebek tedavisinde yumurta rezervinin rolü önemli bir etkendir. Tedavide başarı olanağı doktorun yumurta alımında kaç tane yumurta alacağına bağlı olarak değişir.

Yumurtalık rezervinin düşük olması kendi başına bir sorun değilken, kadının hamilelik ile ilgili problemleri varsa bu durum bir sorun haline gelir. Yumurtalık uyarımı sonrasında 3 veya daha az olgun düzeyde follikül veren kadın, kötü yanıt veren olarak tanımlanır. Doktorlara göre kötü yanıt veren anne adayları dörtten daha az yumurta alınması gebelik şansını düşürmekte.

Kötü yanıt veren hastalar çoğunlukla yaşlılardan oluşmakta. Bu sebeple, alınacak olan yumurta sayısı da daha düşüktür. Alınan yumurta sayısının düşük olması anne adayının gebe kalma şansını düşürmekte, anne adayı gebe kalsa dahi düşük yapma riski yüksek olacaktır. Anne adayının yumurtalık sayısına vermiş olduğu yanıt yumurtalık rezervine bağlı olarak değişir.

Tüp Bebek Tedavisinde Yumurta Rezervinin Rolü

Tüp bebek tedavisin önemli bir etken niteliği taşıyan yumurtalık rezervi teorik bir kavramdır. Yumurtalık rezervine etki eden tek unsur anne adayının yaşıdır. Çoğu kadında yumurta rezervinin çokluğu genetik veya dengelidir. Aynı şekilde bazı kadınlarda ise genetik olarak anormal veya dengesizlik göstermektedir. Bunun yanında pratik bir yöntem olarak, anne adayının yumurtalıklarının doğurganlık ilaçları ile uyarabilme olanağına atıf yapılmaktadır.

Yumurtalık Rezervinin Doğum Oranına Etkisi

Tüp bebek tedavisinde başarı oranı anne adayının yaşına ve yumurtalık rezervinin kalitesine bağlıdır. 30 yaşın altında gebe kalma oranı yüzde 60 seviyelerinde iken, 40 yaşın üstündeki kadınlarda bu oran yüzde 20’lere düşmekte. Kadınlarda doğum oranındaki azalma 30’lu yaşların başlarında başlar ver 30’lu yaşların sonuna doğru hızlanma gösterir. Yumurtalık rezervinin yüksek olması yumurtalıklarda foliküllerin fazla ve kaliteli olmasıdır. Bu durum gebe kalma oranını yükseltmektedir. Tek bir anne adayının yumurta sayısındaki oran ve kalitesi anne adayının yaşına bağlı olarak ortalama, ortalamadan daha iyi veya ortalamadan daha kötü olabilir. Çiftler kendi başlarına hamile kalmaya çalıştıklarında yaştansa sınırlayıcı faktör olarak yumurta kalitesi rol oynayabilir. Nitekim doktorlar yardım alınmadan cinsel yaşam ve gebe kalınmasını önermekte.