Tüp Bebekte En Önemli Aşama Embriyoloji Laboratuvarı

Şüphesiz ki tüp bebekte En Önemli aşama embriyoloji laboratuvarı.Tüp bebek tedavisinin en önemli ve en tehlikeli aşaması olan embriyo oluşumu ve transferi tedavi sonucu için oldukça önem taşıyan bir süreçtir.

Tedavide yumurta toplama aşamasından, embriyo transferine kadar olan süreç embriyoloji laboratuarında geçmektedir. Tüp bebek tedavisinde ilk aşamalardan biri olan yumurta ve sperm sayısı ve kalitesi sonucu etkileyecek önemli noktalardan biridir. Burada görev yumurta gelişimini takip eden doktora ve mikroskop altında yumurtalıklardan sperm alan ürolog doktora önemli görev düşmektedir. Sonrasında ise diğer önemli aşama en sağlıklı ve kaliteli embriyoyu elde etmek ve anne adayı rahmine transfer işlemini gerçekleştirmektir. Tüm bu zaman diliminde olup bitenler ise daha öncede belirttiğimiz gibi embriyoloji laboratuarında gerçekleşir.

Tüp Bebekte En Önemli Aşama Embriyoloji Laboratuvarı

Embriyoloji laboratuarı tüp bebek tedavisinde hassasiyet ve dikkat konusunun en üst seviyede olduğu ve tedavi sonucunu etkileyen çalışmaların yapıldığı ortamdır. Yumurta ve spermin birleşmesi sonucu oluşan embriyo, her iki hücrenin kalitesine bağlı olarak gelişim gösterir. Bu gelişim tamamen hücrelere bağlıdır ve döllenme sonrası dışarıdan yapılan müdahale hiçbir şekilde embriyoyu olumlu yönde değişim etkilemez. Embriyoloji laboratuarının önemi ise bu noktada ortaya çıkmaktadır. Çünkü laboratuvar donanımlı bir teknolojiye ve bilgiye sahip değilse bu embriyoyu olumsuz yönde etkileyebilir. Bu sebeple çiftler merkez seçimi sırasında embriyoloji laboratuarının kalitesi hakkında bilinçli hareket etmelidir.

Embriyoloji laboratuvarında uygulanan rutin işlemler sırasıyla şunlardır;

  • Yumurta toplama (OPU)
  • Denudasyon(Yumurta hazırlığı)
  • Döllenme (Fertilizasyon)
  • Embriyo kültürü
  • AHA (Assisted Hatching)
  • Embriyo biyopsisi (Preimplantasyon genetik tanı-tarama)
  • Embriyo transferi
  • Embriyo dondurma